Sepetim ( 0 )
Kategoriler
Kaşe

Kaşe

07.04.2021
Yazar : kasesiparis.com
Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
Kullanıcı oyu : 109
Oy Sayısı : 229
Ortalama Puan : 4.9
Cep Kaşesi Çeşitleri hakkında detaylı bilgi vermek için kaleme alınmış makalemizdir

Kaşe

Kaşe Blog Ana

İçindekiler 

1.Kaşe Ne Kadar 

1.1.Kaşede Neler Olmalı ?

1.2.Kaşe Ne Demektir ?

1.3.Otomatik Kaşe Nedir ?

1.4.Kaşe Bastırmak İçin Ne Gerekli ?

1.5.Kaşe Yapımı Ne Kadar Sürer ?

2.Kaşe Resmi midir ? 

3.Mühür ve Kaşe Aynı mı ?
4.Islak Kaşe Nedir ?
5.Senede Kaşe Basılır mı ?

Başta resmi kurumlar olmak üzere, özel sektör ve yazışmalarda çok sık olarak kullanılan kaşe, belgelerin kurum ve kuruluşlara ait olduğunu gösteren önemli bir unsurdur. Kaşeler, resmi belgelerin ise bulunması şart olan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaşenin kullanım amaçlarından en önemlisi, belgeye resmi bir hüviyet kazandırması ve belgenin hangi kurum ve kuruluşa ait olduğunu göstermesidir. Kaşeler, birçok kuruluş tarafından ıslak imza olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca, mal ve hizmetlerin satış belgeleri ile irsaliyelerinde de, mutlaka firma ya da şirketin kaşeleri yer almaktadır.

Kaşe Ne Kadar?

Kaşe bastıracak kişilerin kaşe ne kadar soruları için de sabit bir rakam cevabı bulunmamaktadır. Bastırılacak kaşenin fiyatını belirleyen bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunların başında, kaşenin üretildiği malzemenin cinsi geliyor. Tahtadan yapılan bir kaşe ile metal kaşelerin arasında fiyat farkı olması normal karşılanmalı. Bir diğer unsur ise, kaşenin ebatları olmaktadır.

Burada da bir standartlık bulunmamaktadır. Her ne kadar, kaşenin boyutunun büyümesi, fiyatının da artmasına neden olsa da, kalem şeklinde üretilen kaşeler daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Kaşenin üzerinde bulunan bilgilerin çokluğu da, fiyatlarını etkilemektedir. Ayrıca kaşenin manuel ya da otomatik olması da, fiyatlar üzerinde önemli miktarda belirleyici oluyor.

Tarih ve sayı bildiren kaşeler ise, daha fazla malzeme kullanılarak ve ayrı bir teknikle üretildiği için, daha yüksek fiyatlı olabilmektedir. Kaşenin yaptırılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, kaliteli olmasıdır. Kaliteli malzemelerden ve kaliteli işçilikle üretilen kaşelerin fiyatları daha yüksek olsa da, bu kaşeler çok daha uzun süreler sorunsuz olarak kullanılabiliyor.

Kaşede Neler Olmalı ?

Firma veya şirketleri için ilk defa kaşe bastırmayı düşünenler, kaşe de neler olmalı sorusuna cevap aramaktadır. Kaşe evraka resmiyet kazandırdığından, üzerinde bulunması gereken bilgilerde bazı standartlıklar bulunmalıdır. Bu kapsamda genel olarak kaşelerde bulunması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir;

İsim ve unvan: kaşeyi yaptıracak olan firma veya kuruluşun isim ve unvanı, kaşedeki diğer bilgilerden daha büyük puntolarla yazılmalıdır.

 • Sicil numarası: özellikle şirketler için bulunması gerekmektedir
 • Bağlı bulunulan vergi dairesi ve vergi numarası
 • İşletmeye ait genel bilgiler

Firma veya kuruluşlar, kendileri ile ilgili ilave bilgileri de kaşelerde bulundurabilirler. Bu bilgiler genellikle firmalara göre bazı değişiklikler gösterebilir. Burada önemli olan husus, kaşede firmayı tanıtan bilgilerin bulunmasıdır.

Kaşe Ne Demektir ?

İlk defa kullanacak olanların kaşe ne demektir başlıklı soruları ile özellikle sanal ortamda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kaşe, Resmi ve özel işlerde kullanılmak için, üzerinde kurum ve firmanın bilgilerinin olduğu, söz konusu bilgilerin kağıda aktarılmasını sağlayan, değişik şekillerde ve kauçuk ya da lastik tutamaklı gereçlere denmektedir.

Damga ve mühür anlamına da gelen kaşeler, özellikle ticaret sektöründe ve resmi kurumlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Kaşe günümüzde birçok evrakın onayında da kullanılmaktadır.

Banka ve resmi kurumların çoğu, belge istediklerinde ıslak imzalı ve kaşeli olmasını şart koşmaktadır. Kaşenin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanları ise, şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Cebe sığacak ebatlarda üretilen kaşeler
 • Otomatik kaşeler
 • Yuvarlak kaşeler
 • Tarih kaşesi

Kaşeler ayrıca, şekillerine ve üretilmiş olduğu malzemelere göre de değişik şekilde adlandırılmaktadır. Önemli olan husus kaşenin şekli değil, sağlamlığı, kalitesi ve kullanıma uygunluğu olmalıdır.

Otomatik Kaşe Nedir ?

Kaşe çeşitleri arasında bulunan otomatik kaşe nedir sorusu da çokça soruluyor. Klasik kaşelerin kullanılması için, mürekkepli bir ıstampaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kaşeler kullanılmadan önce bu ıstampaların üzerine bastırılıp, daha sonra evrak üzerine vurulmaktaydı.

Bu da çoğunlukla evrak üzerinde lekelenmeye neden olabilmektedir. Otomatik kaşeler ise, kendiliğinden mürekkepli kaşelerdir. Bu kaşelerin içinde kendisine ait ve akmayan özel bir mürekkep bulunmaktadır. Her kaşelemeden önce, bu mürekkeple yazılar mürekkeplenerek, evrak üzerine kusursuz kaşe vurulmaktadır.

Otomatik kaşeler, diğer kaşelere oranla daha yüksek fiyatlarla satılsa da, avantajları göz önüne alındığında bu fiyatların ödenmeğe değer olduğu görülüyor. Otomatik kaşelerin en önemli avantajlarının başında ise taşıma kolaylığı geliyor. Otomatik kaşelerde mürekkebin sızma ihtimali olmadığından, cepte bile rahatlıkla taşınabiliyor.

Kaşe Bastırmak İçin Ne Gerekli ?

Kaşe bastıracakların sorularının başında ise, kaşe bastırmak için ne gerekli sorusu geliyor. Bu sorunun cevabı kaşenin kim için yapılacağına bağlı olarak değişiyor. Bu kapsamda kaşenin bastırılması için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor;

 • Şahıs firmaları için gerekli evraklar: vergi levhasının fotokopisi, imza beyannamesi fotokopisi, kimlik fotokopisi, KDV tahakkuk fişinin fotokopisi (en son yatan) ve yoklama tutanağı (yeni kurulan firmalar için)
 • Şirketler için gerekli evraklar: vergi levhasının fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, şirket müdürünün kimlik fotokopisi, KDV tahakkuk fişinin fotokopisi (en son yatan), yoklama tutanağı (yeni kurulan şirketler için) ve ticaret sicil gazetesi
 • Ortaklıklar için gerekli evraklar: vergi levhasının fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, yetkilinin kimlik fotokopisi, KDV tahakkuk fişinin fotokopisi (en son yatan), yoklama tutanağı (yeni kurulan ortaklıklar için) ve ortaklık sözleşmesi
 • Söz konusu evrakların istemesi, kişi, kurum ve kuruluşların haklarının korunması içindir. Bu evraklar sayesinde, başka birine ait bir kaşe bastırılarak, o kurum veya kuruluşun zarara uğramasına engel olunmaktadır.

Kaşede Ne Yazar ?

Birçok kişi ve kuruluşun kaşede ne yazar sorusuna da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu sorunun cevabı kaşenin resmi bir kurum veya özel sektör için kullanılmasına bağlı olarak verilebilir. Resmi kurum ve kuruluşlar için yapılan kaşelerde bir standartlık söz konusudur.

Bir ticaret firması için, vergi dairesinin adı, dosya numarası ve vergi sicil numarasının bulunması gerekirken, bir doktor için ise branşı ve mezuniyet tarihi ve sicil numarası gerekmektedir. Buradan anlaşılacak en önemli husus, evrak ya da belgenin sahibi olan kurum, kuruluş veya şahısların tanınması için gerekli olan bilgilerin mutlaka yazılı olmasıdır. Bunların yanı sıra, her kaşede mutlaka kaşeyi bastıranın isim ve unvanının bulunması gerekiyor.

Kaşe Yapımı Ne Kadar Sürer ?

Kaşe yaptıracakların, kaşe yapımı ne kadar sürer başlıklı sorularına da sıkça rastlanılmaktadır. Talep edilen kaşeler standart kaşeler içinde bulunuyorsa, kaşenin basımı 10 ile 15 dakika içinde gerçekleşiyor. Standartların dışında ya da özel bir kaşenin yapılması isteniyorsa, en geç aynı gün içinde kaşenin yapımı tamamlanabiliyor.

Kaşe Resmi midir ?

Kaşe ile ilgili sorulan sorular arasında, kaşe resmi midir sorusu da bulunuyor. borçlar kanununda her ne kadar ıslak imza şartı bulunsa da, özellikle çok sayıda basılan veya ticaret amaçlı kullanılan belgelerde, kaşeler de resmi mahiyette olarak kabul edilmektedir. Burada önemli olan husus, kaşede bulunması gereken bilgilerin eksiksiz olarak yer almasıdır.

Mühür ve Kaşe Aynı mı ?

Mühür ile kaşe genellikle karıştırılmakta ve bu nedenle de mühür ve kaşe aynı mı sorusu sorulmaktadır. Mühür ve kaşe birbirinden tamamen farklı iki araçtır. Mühür metal aksam üzerine ters olarak basılan ve evrakı onaylayan makama ait resmi bir araçtır. Kaşe ise, evrağın kime ait olduğunu gösteren bir araçtır. Bir evrak kaşelendikten sonra gerekirse mühürlenebilmektedir (noter onayı ve sağlık raporları gibi)

Islak Kaşe Nedir ?

Kaşe hakkında bilgi almak isteyenler, ıslak kaşe nedir sorusunu da soruyorlar. Islak kaşe, bir mürekkep ıstampasına bastırılarak mürekkeplenmesi sağlanan manuel kaşelere denmektedir. Özellikle evrakların en üst kısmındaki bilgileri içeren bu kaşeler, genellikle saha büyük ebatlarda üretilmektedir.

Senede Kaşe Basılır mı ?

Özellikle işlerinin çoğunluğunu senetle gerçekleştirenler, senede kaşe basılır mı sorusuna da cevap arıyorlar. Senedin ait olduğu firma veya şirketin bilgileri bulunan kaşeler, senetlerde de yasal olarak kullanılabilir.

https://www.kasesiparis.com/blog/kase